Eettisyys

Työntekijämme ovat ympäri maailman sitoutuneet VINCI-konsernin yhteisiin eettisiin sääntöihin, joiden mukaisesti:

  • Noudatamme lakeja ja määräyksiä
  • Kunnioitamme kaikkia ihmisiä ja ihmisoikeuksia
  • Kannatamme terveellistä kilpailua
  • Taistelemme korruptiota vastaan

Eettisten sääntöjen lisäksi noudatamme VINCI-konsernin korruptiotorjunnan käytännesääntöjä sekä toimimme ihmisoikeuksoppaan mukaisesti.

Käytössämme on EU-direktiivin (EU) 2019/1937 mukainen Whistleblowing -menettely. Käytämme  VINCI-konsernin yhteistä Whistleblowing -alustaa mahdollisten ilmoitusten tekoon.