VINCI Energies maailmalla

Avainluvut

  • 16,7
    miljardin € liikevaihto
  • 97 000
    työntekijää
  • 2 000
    liiketoimintayksikköä

Kestävä malli toimia

VINCI Energies perustuu hajautettuun organisaatioon. 1 900 liiketoimintayksikön kautta toiminta on kuitenkin paikallista ja jokainen liiketoimintayksikkö on erikoistunut tiettyyn liiketoimintasegmenttiin tarjotakseen asiakkailleen räätälöityjä palveluita. Yhdessä kaikki liiketoimintayksiköt muodostavat verkoston, jolla on useita osaamisalueita, joita hyödynnetään kunkin projektin eri vaiheissa. VINCI Energies noudattaa kumppanuuteen perustuvaa, paikallista lähestymistapaa, mikä on keskeinen osa sen kykyä luoda lisäarvoa.

Suuren kansainvälisen jalansijan, monipuolisten toimintatapojen ja ketterän organisaation reagointikyvyn ansiosta VINCI Energiesilla on monia etuja, jotka mahdollistavat sen sopeutumisen muuttuviin tilanteisiin. VINCI Energiesin kestävyys johtuu myös sen asemasta rakenteellisesti merkittävillä aloilla, kuten rakennusratkaisuissa, ICT:ssä, infrastruktuurissa ja teollisuudessa, jotka ovat keskiössä aikamme suurissa haasteissa, kuten digitaalisessa transformaatiossa ja energiasiirtymässä.

Neljä kansainvälistä mallia

Palvelujensa ja asiantuntemuksensa edistämiseksi VINCI Energies on luonut neljä kansainvälistä brändiä, jotka keskittyvät neljään eri liiketoimintalinjaan: Omexom infrastruktuuriin, Actemium teollisuuteen, Axians tietoliikennetekniikkaan ja VINCI Facilities sekä paikalliset brändit rakennusratkaisuihin. Nämä brändit toimivat ja tekevät yhteistyötä kehittääkseen innovaatioita ja ympäristöpalveluja.

Arvot ja sitoumukset

Viittä arvoamme – yrittäjähenkisyys, vastuullisuus, autonomia ja solidaarisuus – sovelletaan kollektiiviseen ja ennakoivaan tapaan yhteiskuntavastuun osalta. Tämä tapa toimia perustuu neljään sitoumukseen: työntekijöidemme terveys ja turvallisuus, eettisyys kaikissa projekteissamme, ympäristöjalanjälkemme pienentäminen ja osallistuminen paikallisiin projekteihin kaikilla toimimillamme alueilla.

Kahden vuosisadan historia

VINCI Energiesilla on yli 200 -vuotinen historia ja se on kasvanut vuosien varrella ostamalla useita muita yrityksiä tullakseen merkittäväksi toimijaksi energiamurroksessa ja digitaalisessa muutoksessa. Ihmiset koko yrityksessä työskentelevät yhdessä yhteisten arvojen eteen.

VINCI -konserniin kuulumisen vahvuus

VINCI Group on maailman johtava toimilupa- ja urakkayritys, joka työllistää yli 222 000 työntekijää lähes 120 maassa. Se suunnittelee, rahoittaa, rakentaa ja hallinnoi infrastruktuuria ja tiloja, jotka auttavat parantamaan jokapäiväistä elämää sekä liikkuvuutta. Konserni uskoo kokonaisvaltaiseen suorituskykyyn, joka ylittää taloudelliset tulokset ja on siksi sitoutunut toimimaan ympäristöllisesti ja yhteiskunnan kannalta vastuullisesti. Koska sen hankkeet ovat yleisen edun mukaisia, VINCI katsoo, että kaikkien sidosryhmiensä tavoittaminen ja vuoropuhelu heidän kanssaan on liiketoimintamme kannalta välttämätöntä. VINCI:n tavoitteena on luoda pitkän aikavälin arvoa asiakkailleen, osakkeenomistajilleen, työntekijöilleen ja kumppaneilleen sekä yhteiskunnalle laajemmin.

VINCI Energiesin osuus VINCI-konsernin liiketoiminnasta vuonna 2020 oli yli neljännes (31 % liikevaihdosta).