Turvallisuus

Nolla tapaturmaa

Kaikki VINCI Energiesin liiketoimintayksiköt ympäri maailmaa, riippumatta niiden toiminta-alueesta tai toimipaikasta, noudattavat samaa lähestymistapaa tapaturmien ehkäisyyn ja työolojen parantamiseen. He yhdistävät tiiviisti johtonsa ja tiiminsä saavuttaakseen yhteisen tavoitteen “Nolla tapaturmaa”. Tämä tavoite on esitetty Safety Excellence -ohjelmassamme.

Safety Excellence

Safety Excellence – turvallisuuskulttuuri on kulttuuri, joka kehittää ja edistää turvallista toimintaa sekä nolla tapaturmaa -visiota työskentelemällä riskit tunnistaen ja arvioiden. Työskentelemme yhdessä kollegoiden, esimiesten ja yhteistyökumppaneiden kanssa tapaturmien ja sairauksien estämiseksi sekä ennakoivien turvallisuustoimenpiteiden lisäämiseksi.

Laadimme jokaisessa hankkeessa projektikohtaisen työympäristösuunnitelman. Sen tarkoituksena on varmistaa terveellinen ja turvallinen työympäristö, tukea ennakoivan ja positiivisen turvallisuuskulttuurin luomista sekä kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Tunnistamme riskit ja teemme vaadittavat toimenpiteet yleisellä tasolla, projektikohtaisesti ja työtehtäväkohtaisesti.

Havaitse – Varoita – Jaa

Onnettomuudet, tapaturmat ja vakavat vaaratilanteet tutkitaan aina. Juurisyyanalyysin tuloksena teemme tarvittavat ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet. Tutkinnan lopputulos jaetaan sekä paikallisesti että tarvittaessa konsernissa maailmanlaajuisesti. Otamme oppia myös muissa organisaatioissa sattuneista tapaturmista ja vaaratilanteista sekä teemme omassa toiminnassamme toimenpiteitä, jottei meille sattuisi vastaavia tilanteita.

Safety Week

VINCI Energies järjestää joka vuosi Safety Week – turvallisuuden teemaviikon. Viikon aikana on tarkoitus varmistaa, että turvallisuusperiaatteet ovat kiinteä ja vakiintunut osa jokaisen työntekijän toimintaa ja asennetta. Vaikka meidän tuleekin keskittyä työterveyden, työturvallisuuden ja ympäristön huomioimiseen vuoden jokaisena päivänä, turvallisuuden teemaviikko auttaa meitä muistamaan tämän periaatteen ja nostaa esille aina uuden ajankohtaisen teeman.