Bengtskärin majakan sähköistäminen – Mission possible

TLT-Connectionilla on ollut ilo olla mukana toteuttamassa historiallisen Bengtskärin majakan sähköistämishanketta. Olemme vastanneet meri- ja maakaapelireittien suunnittelusta ja lupien hankinnasta, sekä kaikista verkonrakennustöistä ja käyttöönotoista. Noin 20 kilometrin pituisella merikaapelin matkalla oli monia haasteellisia kohtia, jotka kyettiin ratkaisemaan huolellisella suunnittelulla. Suunnittelussa oleellisena lähtötietona käytettiin meren pohjan kartoitusta, joka toteutettiin kaikuluotaamalla ja sukeltamalla. Varsinainen merikaapelointi päästiin...

TLT-Connectionilla on ollut ilo olla mukana toteuttamassa historiallisen Bengtskärin majakan sähköistämishanketta. Olemme vastanneet meri- ja maakaapelireittien suunnittelusta ja lupien hankinnasta, sekä kaikista verkonrakennustöistä ja käyttöönotoista. Noin 20 kilometrin pituisella merikaapelin matkalla oli monia haasteellisia kohtia, jotka kyettiin ratkaisemaan huolellisella suunnittelulla. Suunnittelussa oleellisena lähtötietona käytettiin meren pohjan kartoitusta, joka toteutettiin kaikuluotaamalla ja sukeltamalla.

Varsinainen merikaapelointi päästiin aloittamaan vasta saariston rauhoituskauden jälkeen syyskuussa. Syksyinen aikataulu lisäsi huomattavasti ns. keliriskiä, koska ulkosaaristoon suuntautuvissa töissä tuuliolosuhteet ja merenkäynti eivät saa olla liian kovia ja lisäksi vedenkorkeus pitää olla oikealla tasolla. Onneksi sopivat olosuhteet sattuivat syys-lokakuulle, näin ei joka vuosi ole, joten nyt oli myös onnea matkassa. Erikoisvalmisteinen Prysmianin valmistama armeerattu merikaapeli asennettiin Telepaatti -nimisen kaapelinlaskulaivan toimesta.

Merikaapeli vietiin matkalla kahteen muuhunkin saareen Bengtskärin majakkasaaren ohella. Kaikissa saarissa rantautumispaikat olivat hyvin haastavia kallioisten olosuhteiden vuoksi. Merikaapeli pitää suojata rantautumisissa, etteivät jäät tai merillä liikkujat pääse vioittamaan tärkeitä sähkönjakeluyhteyksiä. Esimerkiksi Bengtskärissä merikaapeli vietiin turvallisesti maihin kallion läpi porattua reikää pitkin. Kallioon porattu reikä alkaa maan pinnalta ja tulee ulos kalliosta 9 metrin syvyydessä veden pinna alla, pituutta poraukselle tuli noin 76m.

Saariin asennettiin myös muuntamoita ja olosuhteet huomioon ottaen nekin olivat erikoisvalmisteiset, koska niiden tulee kestää ulkosaariston haastavissa olosuhteissa. Verkon käyttöönotto tapahtui marraskuun puolessa välissä, joten hanke valmistui selvästi ennen hankkeen vuoden vaihteen takarajaa.

Haluamme kiittää Carunan henkilökuntaa saumattomasta ja hyvästä yhteistyöstä, on hienoa, että voitiin yhdessä toteuttaa Bengtskärin majakan sähkön toimitusvarmuus pitkälle tulevaisuuteen.

Yhteistyökumppanimme hakkeessa olivat Lilaco Offshore Oy, Kajs Bogser och Sjötrans, Seaside Service Ab Oy, Inbro Borrteknik Åland Ab ja Krake Sukellus Oy. Kiitos kaikille erittäin hyvin sujuneesta yhteistyöstä!